Resultaten voor onderzoek slaapapneu

onderzoek slaapapneu
Slaapcentrum.
Het Slaapcentrum heeft vanaf 1997 ervaring met onderzoek en behandeling van het Slaapapneu Syndroom. Als dit bij u is vastgesteld, zijn er verschillende behandelingen mogelijk, zoals slapen met een neuskapje op. Dit kapje is aangesloten op een systeem dat zorgt voor een verhoogde luchtdruk in de neus en keelholte.
magnetron straling
Slaapapneu Wat is slaapapneu en wat kun je er aan doen.
Lees op de blog pagina over een nieuw soort therapie die mogelijk een oplossing kan zijn voor sommige apneu patienten. Lees hier: Onderzoek over een onderzoek wat is gedaan onder Philps medewerkers. Wil je meer lezen over slaapapneu, kijk dan op de site van de apneu vereniging.:
wissellijst
Slaapapneu.
U spant uw spieren aan en de ademhaling komt weer op gang. Slaapapneu kan ook ontstaan als de hersenen de ademhaling niet goed aansturen. Deze vorm van slaapapneu heet Centrale Slaap Apneu Syndroom CSAS. Dit komt weinig voor. Onderzoek en behandeling bij slaapapneu.
betekenis
Slaapapneu kan leiden tot hart en vaatziekten, een herseninfarct en zelfs kanker New Scientist.
Veel mensen hebben wel klachten zoals vermoeidheid, impotentie, slechte concentratie en depressiviteit, maar weten vaak niet dat zij aan slaapapneu lijden. Uit onderzoek onder willekeurige groepen mensen weten we dat vier op de vijf mensen die slaapapneu hebben, dat zelf niet wisten.
Return on investment
Slaap-Apneu registratie Gelre ziekenhuizen.
De registratie wordt door de afdeling Longfunctie geanalyseerd. In Gelre Zutphen bestaat de werkgroep slaap-apneu syndroom uit longartsen, keel, neus en oorartsen en neurologen. Eén van deze specialisten heeft u voorgesteld de Slaap-Apneu registratie te laten uitvoeren. De uitslag van het onderzoek wordt in deze werkgroep besproken.
Slaapapneu Slaapapneu.
De slaapspecialist zal een slaaponderzoek uitvoeren, dit kan in de meeste gevallen gewoon thuis. Tijdens dit onderzoek wordt gemeten in hoeverre er sprake is van slaapapneu. De mate van slaapapneu wordt weergegeven in een indexcijfer AHI. Dit cijfer geeft aan hoeveel blokkades apneus of bijna-blokkades hypopneus u per uur heeft.
OSAS-poli.
Mensen met slaapapneu snurken niet alleen maar hebben ook adempauzes in hun slaap. Daardoor komen ze moeilijk in een diepe slaap, met alle gevolgen van dien. Overdag zijn ze vaak moe en niet fit en daarnaast kunnen ze op de meest onverwachte plekken in slaap vallen. Op de OSAS-poli van SJG Weert werkt een team van KNO-artsen, kaakchirurgen, longartsen en neurologen nauw samen. Ze bieden een breed palet aan behandelmethoden tegen apneu en chronisch snurken. Sinds 2013 doet de OSAS-poli zelf slaaponderzoek. Daarmee kan de juiste behandeling veel beter afgestemd worden. Als wapen tegen snurken en apneu beschikt de OSAS-poli over diverse mondstukken. Onder andere wordt de ademhaling, het zuurstofgehalte, de hartfrequentie en de ademhalingsbeweging gemeten. Het onderzoek kan meestal gewoon thuis gebeuren.
Snurken en slaapapneu Centrum Mondzorg Waalre.
Een enkele keer komt het voor dat chirurgische behandeling van kaak of verhemelte door kaakchirurg of KNO-arts geïndiceerd is. Onderzoek toont aan dat patiënten met slaapapneu, die gedurende de nacht een CPAP-apparaat of MRA gebruiken, overdag alerter en beter geconcentreerd zijn.
Slaapapneu: oorzaken, diagnose en behandeling.
Middels polysomnografisch onderzoek wordt vastgesteld of bij de patiënt sprake is van een slaap apneu syndroom. Dit onderzoek wordt door de longartsen van de OZG uitgevoerd middels de slaapapneustraat, een korte weg straat waarin binnen 24 uur de diagnose slaapapneu syndroom bevestigd kan worden met behandelingsadviezen.

Contacteer ons